Strona główna

Lamusownia to nowoczesny punkt odbioru surowców wtórnych oraz innych problemowych odpadów, których nie można wyrzucać do kosza na zmieszane odpady komunalne. Tego typu punkty powstają w celu chronienia środowiska naturalnego, poprawy estetyki miasta oraz zapewniania skutecznej formy odbioru odpadów nadających się do ponownego przetworzenia.

ul. Nowohucka 1D
tel. 12 646 23 70Lamusownia to:

 • nie wysypisko, ani stacja przeładunkowa!
 • nowoczesny obiekt gospodarki odpadami,
 • sprawdzone rozwiązanie w krajach szczególnie dbających o ochronę środowiska, jak: Norwegia, Dania, Szwecja, Francja;
 • nowatorskie rozwiązania architektoniczne,
 • gwarancja właściwego dalszego zagospodarowania odpadów,
 • odpowiedź na bolączki nieefektywnej gospodarki odpadami,
 • skuteczna forma ochrony środowiska naturalnego, poprzez przechwycenie i unieszkodliwienie odpadów powodujących ogromne szkody w środowisku.


Rodzaje odpadów przyjmowanych w Lamusowni:


 • Odpady wielkogabarytowe (np. meble, wanna),
 • Sprzęt AGD i RTV - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne,
 • Surowce wtórne nie mieszczące się w „dzwonach”,
 • Odpady, których nie wolno składować - zużyte opony, świetlówki, gaśnice, puszki po farbach i aerozolach, baterie, oleje, akumulatory itp.;
 • Odpady z remontów - gruz, cegła, beton;
 • Drewno zmieszane i impregnowane.


Cele i korzyści Lamusowni:

 • Spełnienie standardów, norm oraz przepisów prawa polskiego i Unii Europejskiej,
 • Zwiększenie odzysku odpadów opakowaniowych,
 • Zapewnienie bezpieczeństwa dla środowiska naturalnego (eliminacja dzikich wysypisk oraz nielegalnego spalania odpadów w gospodarstwach domowych),
 • Poprawa czystości i wizerunku miasta,
 • Zminimalizowanie nieefektywnego i nieekologicznego składowania odpadów na składowiskach.

Lista plików